Jsme koalice České pirátské strany a České strany sociálně demokratické.

Jsme připraveni společně s Vámi tvořit z našeho města Kopřivnice lepší místo pro život.

Jsme proKOPR

Naše cíle

Náš program

Cíle našeho programu pro Váš lepší život v Kopřivnici

Kopřivnice OPRAVENÁ

 • Revitalizujme konečně veřejná prostranství především na sídlištích.

 • Zkulturněme „Házeňák“, v duchu jeho tradice zde vytvořme relaxačně – sportovní zařízení a další aktivity. Mysleme i na mládež.

 • Revitalizujme park Edv. Beneše, včetně odstranění depozitáře a vytvořme veřejné prostranství pro kulturní akce. Vraťme život do vily.

 • Pojďme iniciovat diskusi o revitalizaci vlakového nádraží.

 • Opravme koupaliště a vraťme radost dětem. Při rekonstrukci ale reflektujme finanční možnosti města a rodinných rozpočtů. Drahých aquaparků je dost.

 • Pokračujme v celoplošných opravách chodníků a cest. Látání kousek po kousku není efektivní.

 • Udržujme nejen cyklostezky ale i cyklotrasy na Červeném kameni a okolí.

 • Opravme dětská asfaltová hřiště včetně povrchů a zábran. Nechceme jejich redukování. Stejně tak nechceme, aby sídliště přicházela o svá pískoviště.

 • Usilujme o opravu ulice Nádražní a Severní a vybudování nové křižovatky a chodníku.

 • Přesuňme knihovnu do bývalé ZŠ Náměstí a vytvořme komunitní centrum. Ovšem jen za použití dotací. Z vlastního rozpočtu je projekt velmi nákladný a městu tolik užitku nepřinese.

 • Pokračujme se záchovnými pracemi na hradě Šostýn s potřebnou kvalitou pod dohledem odborníků.

 • Nejprve investujme do stávajícího majetku, ne do nových projektů, které kolidují s udržitelným rozvojem města.

 • Opravme a vybudujme dětské prolézačky a houpačky v sídlištních meziblocích a udržujme jejich okolí.

 • Opravme a doplňme městský mobiliář. Lavičky podél Kopřivničky, v centru i podél důležitých pěších tras. Vybudujme pítka s vodou na hřištích i v centru.

 • Realizujme veřejné tábořiště pod Červeným kamenem.

Kopřivnice TRANSPARENTNÍ

 • Požadujme maximální transparentnost. Již žádné výjimky ze schválených pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Transparentní hodnotící komise i ze zástupců opozice.

 • Zaveďme propracovanější systém výběru priorit pro participativní rozpočet. Zvyšme výrazně jeho disponibilní částku.

 • Zveřejněme na internetových stránkách města úplné podklady pro zasedání zastupitelstva i rady města.

Kopřivnice ZELENÁ

 • Začněme s výsadbou parčíků a zahrad ve městě. U sídlišť vytvořme místa pro pejskaře s cílem udržení čistoty v obytné zóně.

 • Zasaďme ve městě více stromů. V parku, v centru, na sídlíštích.

 • Umožněme odevzdání pneumatik i stavební suti ve sběrném dvoře zdarma.

 • Vybudujme příměstský lesopark.

 • Zajistěme kvalitnější úpravu zeleně na území města. Vytvořme květnaté pásy a ostrůvky v zeleni. Ale v obytné zástavbě zkroťme džungli.

Kopřivnice SKROMNÁ

 • Postavme se proti zřízení funkce třetího místostarosty.

 • Zamezme bezdůvodnému navyšování nájmů v obecních bytech. Pomozme lidem a zastropujme nájmy v krizových letech (2022 - 2024).

 • Nezvyšujme koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí.

Kopřivnice PRO BYDLENÍ

 • Začněme s přestavbou nevyužitých nemovitostí na malometrážní a startovací byty.

 • Získejme postupně kontrolu nad „Včelínem“. Hlas města musí být v tomto domě slyšet.

 • Zastavme vylidňování Kopřivnice. Bydlení není byznys, ale potřeba každého. Vytvořme nové parcely ke stavbě rodinných a bytových domů (např. Dolní Roličky nebo Západ). Podpořme družstevní výstavbu se spoluúčastí města, které tak získá nové městské byty.

Kopřivnice MODERNÍ

 • Podporujme Kopřivnici jako Smartcity. Možnost upozornit online na problémy ve městě musí být samozřejmost, stejně jako na akce hlavních kulturních zařízení či sportovišť. Nesmí chybět ani průvodce městem nebo životopisy známých rodáků města.

 • Přejděme na chytřejší a energeticky úspornější osvětlení s dopadem na světelný smog.

 • Umožněme odběr vývěsky města v e-mailové podobě.

Kopřivnice BEZPEČNÁ

 • Veďme důsledný boj proti vandalismu, rušení veřejného pořádku a nepřizpůsobivým.

 • Zefektivněme městskou policii.

 • Vytvořme rajóny pro jednotlivé městské policisty.

 • Zvyšme četnost hlídek Městské policie v parcích a dalších kritických místech.

Kopřivnice VZDĚLÁVACÍ

 • Zvyšme kapacitu mateřských škol.

 • Zachovejme všechny městské školy a podpořme rozvoj malotřídních škol v místních částech.

 • Vytvořme z knihovny komunitní centrum. Podporujme investice nejen do knih, ale i čítárny, kavárny a do deskových a společenských her. Podporujme existenci knihoven v místních částech. Zvyšme investice do časopisů a digitalizace.

 • Jednejme s Krajem o možnosti rozšíření technické výuky na SPŠ i o jiné obory než strojírenství. (elektro, IT, doprava, stavební).

 • Podporujme aktivity Řemeslo má zlaté dno zaměřené na učňovské školství.

Kopřivnice DOPRAVNÍ

 • Pojďme zrušit zpoplatnění parkoviště u Polikliniky. Parkoviště byla vystavěna z daní občanů, měla by být tedy zdarma, pouze s časovým omezením.

 • Začněme s výstavbou etážových (patrových) parkovišť.

 • Zřiďme u nově stavěných parkovišť i nabíjení pro elektrovozy. Na budoucnost se musíme připravit.

 • Zasaďme se o zřízení služby senior taxi ve městě, druh veřejné dopravy dotovaný z příjmu z radarů.

 • Vybudujme levý odbočovací pruh z ulice Záhumenní na Kpt. Jaroše. (Od spořitelny k radnici). Kruhový objezd dopravu v tomto místě velmi zpomalí.

 • Podporujme zavádění jednosměrných ulic se šikmým stáním s cílem zvýšení počtu parkovacích míst v exponovaných částech města.

 • Podporujme další výstavbu parkovišť na okrajích sídlišť.

Kopřivnice SPORTOVNÍ

 • Zachovejme správu sportovišť pod městskou firmou.

 • Zvyšme spolupráci se sportovními kluby, sportoviště však pod správu sportovních klubů nepřevádějme. (Městu musí zůstat nad sportovišti kontrola - např. ceny vstupného).

 • Dotace sportovním klubům poskytujme pro mládežnický sport s cílem zabezpečit volnočasové aktivity mládeže. Zvyšme ale kontrolu jejich využití.

Kopřivnice PODPORUJÍCÍ

 • Zvyšme investice do kultury. Podporujme společenské večery v parku, přehlídky kapel a orchestrů.

 • Podporujme všechny nadšené lidi pro umění, kulturu či osobní rozvoj člověka. Pomozme s organizací přednášek a workshopů.

 • Různými benefity podporujme rodiny s dětmi a seniory.

KDE VZÍT PENÍZE?

 • Omezme výdajové položky města.

 • Nevytvářejme miliónové projekty do šuplíku.

 • Neplaťme zbytečně externím firmám.

 • Nezadávejme koncesní projekty, které pak vyhodíme.

 • Dohlédněme na kvalitní přípravu projektů, která zabrání jejich předražení.

 • Zajistěme, aby se příjmy města ze stacionárních radarů využily cíleně pro občany města, nikoliv jako obecný příjem rozpočtu.

Naši kandidáti

Ing. Ladislav Stehlík
technik
1.
Petr Kypr
projektový vedoucí
2.
Jan Holub
OSVČ
3.
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Hof
bankéř
4.
Bc. Sandra Holubová
vedoucí služby chráněného bydlení
5.
PharmDr. Ludmila Cachnínová
lékárník
6.
Martin Mertl
pracovník lakovny
7.
Jaroslav Bonk
důchodce
8.
Miroslava Břusková
recepční v muzeu
9.
Mgr. Šárka Frejová
pedagog
10.
Jaroslav Kovařík
technik
11.
Ing. Milan Gomola
technický pracovník
12.
Jaromír Durček
mykolog
13.
Ing. Mojmír Balcárek
technik
14.
Zdeňka Todičová
důchodce
15.
Eva Volná
sanitářka
16.
Milena Mojžíšová
pedagog ZUŠ
17.
Dušan Hejč
řidič
18.
Miroslav Kladiva
seřizovač
19.
Petr Výborný, Dis.
technik
20.
Pavel Kyselý
operátor
21.

Představení kandidátů

Kandidát č. 1

Ing. Ladislav Stehlík

Technik

*9.srpen 1978

Pochází z města Kopřivnice, kde žije doposud. Vystudoval gymnázium Nový Jičín 1992-1996, fakultu strojní, VUT Brno, Ústav konstrukčního a procesního inženýrství 1996-2001

Pracoval ve společnosti Visteon – Autopal s.r.o., 2001-2013. Od roku 2013 pak ve Varroc Lighting Systems s.r.o, Nový Jičín, jako vývojový konstruktér automobilové světelné techniky a od roku 2006 jako Senior Vývojový konstruktér.

Od roku 2010 do současnosti působí jako člen Zastupitelstva města Kopřivnice a člen Finančního výboru ZM. V letech 2014 – 2018 i jako člen Rady města. Od prosince 2018 je rovněž členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice.

Je členem představenstva Oblastního stavební bytového družstva Kopřivnice.

Ženatý, tři děti.

Záliby: Příroda a poznávání krajiny. Historie.

Sportovní areál na házenkářském hřišti

Kandidát č. 2

Petr Kypr

Projektový vedoucí

*6. září 1982

Rodák z Kopřivnice. Vystudoval střední školu Hotelnictví a turismus 1998 – 2002.

Pracovně se převážně pohyboval v IT a automobilovém průmyslu, kde zastával práce technologa, projektového vedoucího, mistra výroby (firmy Tatra, Pegatron, Asus, Continental, Erich Jaeger).

Předseda České strany sociálně demokratické v Kopřivnici od roku 2022

Člen krajského Předsednictva ČSSD od roku 2021

Člen okresního Předsednictva ČSSD od roku 2018

 

Pro město Kopřivnice aktivně pracuje jako:
Člen Sportovní a volnočasové komise rady města od roku 2021

Člen pracovní skupiny Smart city od roku 2021

Člen Rady kabelové televize od roku 2015

Své zkušenosti uplatňoval také jako člen Zastupitelstva města Kopřivnice v letech 2017 a 2018


Záliby:
sport, turistika, houbaření, gastronomie, přijímání nových výzev

Dále se zajímá o:
1) Potřeby občanů a dění v rodném městě Kopřivnici
2) Aktuální světové události
3) Klimatické a sociální změny ve společnosti
4) Prevenci zdraví člověka.
5) Prosazuje rozvoj města ve prospěch občanů nikoliv jednotlivců
6) Podporuje kulturu a sport ve městě Kopřivnici

Ve sportovní aktivní kariéře se dlouhodobě věnoval fotbalu (za kluby v Kopřivnici a Lichnově) a florbalu za FBC Vikings Kopřivnice, kde tvořil základní stavební kostru týmu a pomohl tak florbalovému klubu FBC Vikings Kopřivnice ke dvěma postupům do vyšších lig v prvních letech klubového začátku 1999.

„Na partu lidí a dobu kolem začátků klubu velice rád vzpomínám. Sešla se bezva parta hráčů, kteří pro úspěch týmu z Kopřivnice doslova dýchali a svými úspěchy se zasadili o kvalitní zázemí pro následný růst tohoto klubu. V dnešní době je FBC Vikings Kopřivnice stabilní klub s mnoha družstvy a již více jak 20 letou historii. Florbalu v Kopřivnici stále fandím a přeji si, aby se klub stále rozrůstal a rozvíjel svůj potenciál.“

Kandidát č. 3

Jan Holub

OSVČ

*20. dubna 1952

Vystudoval SOU v Ostravě a 17 let pracoval v národním podniku Tatra na slévárně. Deset let pracoval jako fyzioterapeut a člen realizačního týmu seniorů u České reprezentace v judu. Jako fyzioterapeut působil také v kopřivnickém mužstvě házenkářů mužů, a to v letech 1986 / 1987.

16 let závodil na celorepublikové úrovni v judu v týmech první ligy Dukla Prostějov a Baník Ostrava.

Od roku 1991 pracuje jako OSVČ ve stavební činnosti.

Od roku 2017 do současnosti působí jako člen Zastupitelstva města Kopřivnice a člen Finančního, Kontrolního a Majetkového výboru ZM za Českou stranu sociálně demokratickou.

Pro město Kopřivnici svým odhodláním a zkušenostmi velkou měrou přispívá k transparentnosti výběrových zakázek a efektivního využívání městských financí.

Ženatý, dvě děti.

Záliby: Rodina, politické dění a pasivně sport.

Kandidát č. 4

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Hof

Bankéř

*12. března 1983

Vystudoval gymnázium Nový Jičín 1998-2002, Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy – dějepis a základy společenských věd a Bakalářský studijní program Politologie na Univerzitě Hradec Králové v letech 2003-2009. Následně vystudoval v letech 2010-2017 Magisterský studijní program Veřejná ekonomika a správa na Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava: Ekonomická fakulta.

Od roku 2009 pracoval jako učitel na několika středních školách. V roce 2013 přešel do bankovního sektoru, kde pracuje doposud.

Zajímá se dlouhodobě o veřejné dění v obci a regionu. V letech 2010-2014 byl členem Zastupitelstva města Kopřivnice a předsedou Kontrolního výboru města Kopřivnice. I v dalších letech se pak aktivně zajímal o dění ve městě a působil na místní politické scéně.

Mezi jeho zájmy patří sebevzdělávání, turistika a běh.

Svobodný, 2 děti.

Revitalizace parku Edvarda Beneše

Připojte se k nám na sociálních sítích

© 2022 proKOPR.cz